Skip to main content

Blunderinstallaties

Om de veiligheid van onze klanten te garanderen zijn er voorschriften voor de propaangasinstallaties die altijd opgevolgd moeten worden. Aspecten van de installatie die over het hoofd gezien worden of het gebruik van verkeerd materiaal kan zware gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld een lek binnenshuis. Een strakke deadline of gemakzucht zijn nooit een goed excuus voor een gebrekkige installatie.

Een van de blunders die onze medewerkers al zijn tegengekomen is het gebruik van waterleidingen. Die leidingen werden niet ontworpen om gasdicht te zijn. Er kunnen en zullen dus lekken ontstaan. Hieronder geven we een paar voorbeelden van blunderinstallaties met een extra woordje uitleg.

Blunder 1

In de foto links zie je een steile helling. Bovenaan die helling ligt onder de grond een ondergrondse tank. De wachtbuis met daarin de gasleiding komt hier even piepen om dan weer onder de grond te verdwijnen.

De buitenleiding hoort altijd onder de grond te liggen en dat minstens 70 cm diep.

Image

Blunder 2

Het uiteinde van de wachtbuis werd niet afgedicht. Mocht er door een defect aan een van de tankonderdelen propaangas in de wachtkamer lekken, kan dat gas via de wachtbuis verder vervoerd worden tot in de woning als die niet afgedicht is.

Beide uiteinden van de wachtbuis (zowel in de wachtkamer van de tank als in de woning) zou afgedicht moeten worden met schuim.

Image

Blunder 3

In de foto links werd een PVC-koppeling gebruikt om de leiding te bevestigen. Dat is verboden.

Gasleidingen en –koppelingen horen uiteraard altijd uit een materiaal te bestaan dat geschikt is voor propaan. PVC is dat niet.

Image

Blunder 4

Een tweedetrapsontspanner kan in sommige gevallen binnen worden geplaatst, maar voor residentieel gebruik wordt dat zoveel mogelijk vermeden en zal de tweedetrapsontspanner buitenshuis in het gevelkastje worden geplaatst.  

In de foto links werd daarnaast ook een PE-leiding gebruikt. Dat mag nooit binnen, enkel buiten en ondergronds, omdat PE geen RHT-eigenschappen heeft.

Image