Overslaan en naar de inhoud gaan
De dienstkraan, eerste ontspanner en drukbegrenzer

De accessoires aan de tankuitgang

Klanten bij Antargaz zullen jou doorgaans enkel inschakelen voor het deel van de propaangasinstallatie dat onder lage druk staat.* Meestal gaat het dan om de binnenleidingen. Je hebt er echter alleen maar baat bij om ook te weten wat er aan de gastank precies gebeurt.

De drie onderdelen die je vlak aan de uitgang van de tank terugvindt, zijn

  1. de dienstkraan met maximumpeilmeter (1.2);
  2. de eerste ontspanner (1,5 bar);
  3. en de drukbegrenzer.

*In bepaalde gevallen voorziet de installateur zelf de middendrukleiding en is hij dan ook verantwoordelijk voor dat deel van de installatie. 

  • Geval a: wij plaatsen de gastank, voorontspanner, drukbegrenzer, leidingen en tweedetrapskast en wij bieden de wettelijke garantie op dat gedeelte. Dan voorziet de installateur enkel de lagedrukleiding.
  • Geval b: wij plaatsen de gastank en leveren daarbij de voorontspanner en drukbegrenzer, maar de installateur voorziet zowel de middendrukleiding alsook de lagedrukleiding. Hij moet dan ook voor de pijpleidingenattesten voor zowel de binnen- als buitenleidingen zorgen. 
  • Geval c: Wij plaatsen de gastank en leveren daarbij de Invisiakit met UPSO-OPSO. De installateur plaatst de UPSO-OPSO en voorziet de lagedrukleiding tussen de UPSO-OPSO en het/de toestel(len). Hij moet dan voor de pijpleidingenattesten voor zowel de binnen- als de buitenleidingen zorgen. 
Image

De dienstkraan

Het voornaamste afsluitmiddel van de gastoevoer. De dienstkraan herken je aan het rode handwiel. Om de kraan dicht te draaien, draai je in de richting van de F. Om hem open te draaien, draai je in de richting van de O.

Een onderdeel van de dienstkraan is de maximumpeilmeter (of purge max). Dat is een vijsje met een kleine opening die via een buisje met de binnenkant van de tank verbonden is. De maximumpeilmeter signaleert een vulling boven de 82%. Dat is de maximale inhoudscapaciteit van de tank. Voor het vullen van de tank, zal onze chauffeur het vijsje opendraaien. Vult hij dan tot meer dan 82%, dan zal er een witte gaswolk uit het vijsje opstijgen.

De eerste ontspanner

De eerste ontspanner wordt ook wel de eerste-trapontspanner of de voorontspanner genoemd. Die bevindt zich vlak na de dienstkraan en regelt de druk aan de uitgang van de gastank. Binnenin de tank heerst er hoge druk. De eerste ontspanner zal die druk verlagen naar 1,5 bar (voor residentieel gebruik). De eerste ontspanner kan een vast of regelbaar type (met manometer) zijn.

De drukbegrenzer

De uitgangsdruk van de drukbegrenzer staat ingesteld op 1,8 bar. Het is een veiligheidsapparaat dat direct aan de uitgang van de voorontspanner gekoppeld is. Het beveiligt de leidingen en koppelingen die volgen tegen overdruk.

Als er een defect zou zijn aan de eerste ontspanner, zal de drukbegrenzer voorkomen dat de leidingen onder hoge druk worden gezet. De drukbegrenzer is vaak voorzien van een meetnippel. Indien er geen meetnippel aanwezig is, moet er een T-stuk geplaatst worden.