Overslaan en naar de inhoud gaan

LPG: Goed voor het milieu

  • 95% minder fijn stof
  • 90% minder NOx-emissies
  • 90% minder ozonsmog
  • 30% minder CO-emissies
  • 10% minder CO2-emissies
  • geen SO2-emissie
Image

Autogas verbrandt volledig waardoor de uitlaatgassen zuiverder zijn en hierdoor is het uitlaatsysteem minder onderhevig aan slijtage - geen vrijgave van looddeeltjes, minimale uitstoot van zwavel en CO. Bovendien wordt de levensduur van de motor verlengd door het ontbreken van o.a. etsende zuren en koolafzetting.
Er treedt geen motorolieverdunning op waardoor de smeerolie minder moet ververst worden. Er is een lagere piekdruk tijdens verbranding waardoor de motor soepeler en geruislozer loopt.
Er wordt warmte onttrokken aan het koelwater, hierdoor schakelt de zelfdenkende ventilator zich minder in wat een vermogenswinst kan opleveren In tegenstelling tot benzine en diesel veroorzaakt Autogas geen grond- en grondwaterverontreining bij morsen. Autogas verdampt dadelijk.
Autogas is milieuvriendelijker en prijsvoordeliger dan benzine en diesel. In België is Autogas goedkoper dan in de naburige landen.

Download hier de studie over de milieu-impact van Autogas t.o.v. andere fossiele brandstoffen die Eurogas uitvoerde.