Overslaan en naar de inhoud gaan
Maximumpeilmeter

De purge max

De purge max of maximumpeilmeter op de gastank is niet meer dan een vijs (voorzien van een opening) dat via een zeer smal buisje verbonden is met de binnenkant van de tank. Het helpt de chauffeur die de gastank komt vullen om te bepalen wanneer de tank vol is.

De lengte van het buisje is bepaald door de type tank (volume, diameter) en de maximum vullingsgraad van deze tank. Als een tank bijvoorbeeld voor maximum 82% gevuld mag worden, zal de lengte van het buisje zodanig aangepast worden dat de onderkant ervan in de tank op een hoogte komt dat correspondeert met een vulling van 82%.

Als een chauffeur de gastank komt vullen, zal die de vijs van de purge max opendraaien. Wanneer de maximum vullingsgraad van de tank bereikt wordt, komt de vloeistof in contact met de onderkant van het buisje en vervolgens, via het buisje en het gat in de vijs, met de omgeving. Op dat moment zal er uit de vijs een kleine witte gaswolk komen. Dat is het teken voor de chauffeur dat het maximum vulniveau bereikt is. De chauffeur stopt dan de lossing en draait de vijs van de purge max terug dicht om het gaatje terug af te sluiten.

Image