Overslaan en naar de inhoud gaan

Wachtbuis afdichten

Wat is een wachtbuis? Een wachtbuis is een buis die buiten het gebouw ingegraven wordt geplaatst en daarin mag maar één gasleiding geplaatst worden. Die wachtbuis dient als mechanische bescherming in overeenstemming met norm NBN D51-006.

Wat de diameter van de wachtbuis betreft: die is aangepast aan de diameter van de gasleiding die in de buis moet komen. Een wachtbuis moet altijd rechtlijnig zijn indien de gasleiding moet worden doorgetrokken nadat de wachtbuis is ingegraven. Indien de wachtbuis en gasleiding tegelijkertijd geplaatst worden, dus wanneer de wachtbuis niet voordien al ingegraven werd, kan men van die rechtlijnigheid afwijken.

Zoals het vaker voorkomt in onze installaties van een gastank, worden de leidingen ingegraven tussen de gastank en de tweede-trapsontspanner. De leiding die zich in de grond bevindt, wordt altijd door ons in een wachtbuis geplaatst.

Een punt dat men nooit mag vergeten is dat de wachtbuis aan beide uiteinden afgedicht moet worden (m.a.w. gasdicht moet worden gemaakt). Waarom? Om één enkele reden. Als er een lek is en er ontsnapt gas langs de ontspanner of de tank, dan kan het gas niet binnendringen in de wachtbuis en kan het dus ook niet verder vervoerd worden.

De laatste tijd komen jullie meer en meer onze gecombineerde eerste- en tweede-trapsregelaar of UPSO-OPSO (die deel uitmaakt van de Invisiakit) tegen. Jullie, installateurs, zijn verantwoordelijk voor het installeren van de UPSO-OPSO en de leidingen, in tegenstelling tot wanneer het om een installatie gaat met een eerste-trapsregelaar aan de tank en een tweede-trapsregelaar in de gevelkast. Vergeet dus niet, wanneer jullie leidingen gaan aanleggen en in een wachtbuis steken, ook de uiteinden van de wachtbuis af te dichten. Worden de uiteinden van de wachtbuis niet afgedicht, dan kan het gas zich makkelijk voortbewegen van de wachtkamer tot binnen in het huis.

Image

Belangrijk weetje!

De ingraafdiepte gemeten tussen de bovenzijde van de leiding en het maaiveld is minimaal 60 cm. Wanneer de leiding zich in een wachtbuis bevindt, wordt de ingraafdiepte gemeten tussen de bovenzijde van de wachtbuis en het maaiveld.