Overslaan en naar de inhoud gaan

De meetnippel

Met oog op het uitvoeren van de dichtheidsproef moet er een meetnippel voorzien worden zo dicht mogelijk aan de uitgang van:

  • de eerste-trapsdrukegelaar (ook wel voorontspanner genoemd) of de drukbegrenzer;
  • de UPSO-OPSO;
  • de eventuele gasmeter, geplaatst binnen of buiten een gebouw, voor de eerste aftakking;
  • iedere tussengasmeter – de sectioneerkraan geplaatst voor één tussengasmeter dient niet gevolgd te worden door een T-stuk;
  • iedere sectioneerkraan.

Bij installaties van een gastank worden de eerste-trapsdrukregelaar en de drukbegrenzer door ons geïnstalleerd. Op de drukbegrenzer is er altijd een meetnippel voorzien. Wat is een drukbegrenzer precies?

De drukbegrenzer is stroomafwaarts net na de eerste-trapsdrukregelaar bevestigd en zijn ingangsdruk is in normale bedrijfsomstandigheden gelijk aan de uitgangsdruk van de eerste-trapsdrukregelaar. De drukbegrenzer werkt als bijkomende beveiliging voor het deel van de installatie na de voorontspanner. Doordat hij fungeert als bescherming voor het stroomafwaarts gedeelte van de installatie bij het in gebreke blijven van de eerste-trapsdrukregelaar, is de maximaal toegelaten ingangsdruk minstens gelijk aan de maximale uitgangsdruk van de gastank.

De uitgangsdruk van de drukbegrenzer is gelijk aan de uitgangsdruk van de voorontspanner, tenzij deze in gebreke blijft. In dat geval is de uitgangsdruk gelijk aan 1,2 maal de druk van de ingestelde voorontspanner. Dat betekent dat voor een standaard vaste voorontspanner van 1,5 bar er daaropvolgend, stroomafwaarts een drukbegrenzer moet worden ingesteld met minstens een druk van 1,8 bar. Tot voor de 3de editie in 2017 van de norm NBN D51-006 moest de drukbegrenzer minstens 1,16 maal de druk van de voorontspanner zijn. Dat betekent dat je nog veel installaties zal tegenkomen met een drukbegrenzer ingesteld op een druk van 1,75 bar (= 1,5 bar x 1,16).

Op de drukbegrenzer bevindt zich ook een meetnippel, waarlangs de druk op de leiding kan worden gemeten alsook een druktest kan worden uitgevoerd. Een extra voordeel van de meetnippel is dat er geen T-Stuk op de leiding nodig is, wat de installatiewerken vergemakkelijkt en minder kans op lekkages geeft.

Image

Recent zijn er nieuwe ontspanners in ontwikkeling die reeds een geïntegreerde drukbegrenzer op de voorontspanner hebben, ook wel de OPSO-ontspanner genoemd. Die hebben als voordeel dat de voorontspanner en drukbegrenzer door één ontspanner vervangen kunnen worden, wat compacter is met minder koppelingen.

Bij oude installaties was er nog geen sprake van een drukbegrenzer en vind je enkel de voorontspanner. De OPSO-ontspanner biedt in die gevallen het voordeel dat de enkele voorontspanner vervangen kan worden met een zelfde beveiliging van voorontspanner + drukbegrenzer met beperkte aanpassingen voor de leidingen.