Overslaan en naar de inhoud gaan

De expansielus

Zoals ontelbare andere materialen, zullen koper, staal en zeker PE lineair uitzetten bij een stijging van de omgevingstemperatuur. Het neemt met andere woorden toe in volume. Die lineaire uitzetting zorgt ervoor dat er een extra kracht uitgeoefend wordt op koppelingen. Koppelingen of accessoires kunnen als gevolg niet meer lekdicht zijn en aansluitingen kunnen fragieler worden. Dat vergroot de kans op defecten. Om dat te voorkomen, moet de uitzetting of expansie opgevangen worden. Bij de aanwezigheid van een expansielus zal die lus zelf (het zwakste punt) bewegen. Ze vergroot of verkleint afhankelijk van de temperatuur en zo wordt vermeden dat extra mechanische krachten uitgeoefend worden op de koppelingen.

Volgens de norm NBN D51-006 voor installaties op butaan en propaan is een expansielus verplicht in onderstaande gevallen.

  • In gebouwen: indien de leidingen onvoldoende flexibel zijn om uitzetting door temperatuurstijgingen op te kunnen vangen.
  • Bij bovengrondse leidingen buiten een gebouw die onderhevig zijn aan thermische uitzettingen.
Image

    Thermische uitzettingen kunnen opgevangen worden door een expansielus of door een compensator met een roestvaste stalen balg op oordeelkundig bepaalde plaatsen. Men kan ook bevestigingsbeugels plaatsen. Voor elk recht stuk leiding moet één beugel op een vast punt bevestigd zijn. De andere moeten glijbeugels zijn. Op die manier is axiale thermische uitzetting mogelijk.

    De expansielus moet altijd na de aansluiting van toebehoren gemaakt/geplaatst worden. Bij een ondergrondse tank wordt die lus best in de kijkkamer gemaakt. Het is belangrijk dat de leiding en de kit bij het maken van de expansielus de toebehoren van de tank niet hinderen. Vergeet bij een ondergrondse tank waarop een metalen leiding aangesloten wordt zeker niet om altijd een isolatiemof te plaatsen. Die zorgt ervoor dat de kathodische bescherming goed werkt.