Overslaan en naar de inhoud gaan

Propaangas is bij correct gebruik een zeer veilig product. Wanneer er echter door een defect bijvoorbeeld een lek is ontstaan, kan dat uitmonden in een gevaarlijke situatie. Als het lek zich aan de buitenleidingen bevindt of binnenshuis, is die situatie snel onder controle door de dienstkraan aan de gastank dicht te draaien. Daarna is het de taak van de klant om zo snel mogelijk een installateur, jou dus, te laten komen om het lek op te sporen en te herstellen.

Als de situatie niet zo eenvoudig onder controle geraakt, zal de klant misschien het noodnummer moeten bellen die de N.E.P. in gang zet. N.E.P. staat voor ‘National Emergency Procedure’, wat te vertalen valt in het Nederlands als ‘nationale noodprocedure’. De N.E.P. is met andere woorden de procedure die doorlopen wordt in geval van een noodsituatie. Het noodnummer dat een klant met een gastank dient te bellen wanneer zo’n noodsituatie zich voordoet, staat in het rood op de veiligheidssticker die op de tank (bovengrondse tank) of in de bezoekkamer (bij een ondergrondse tank) kleeft. Dat nummer is 24h/24h bereikbaar en als er dringend een interventie nodig blijkt te zijn, zal er ook zo snel mogelijk een technieker ter plaatse gestuurd worden.

Image

Als direct gevaar vermeden kan worden door een paar simpele handelingen van de klant, is een onmiddellijke interventie niet nodig. Een technieker in het midden van de nacht laten opdraven voor niets is dan ook een dure grap. Bij een interventie in het kader van de N.E.P. zal bovendien enkel het nodige gedaan worden om ervoor te zorgen dat de situatie onder controle is. Eventuele defecten zullen dan in een later stadium hersteld moeten worden door de installateur.

Voor elke mogelijke situatie bestaan er vaste vragen die gesteld worden en handelingen die eventueel door de klant uitgevoerd kunnen worden. Naargelang de ernst van de situatie, wordt een reactietijd bepaald. Een voorbeeld van een situatie die absoluut met spoed behandeld moet worden is schade aan de tank waarbij propaan in vloeisstoffase kan lekken. Wanneer er een lek is waarbij direct gevaar vermeden kan worden door de dienstkraan dicht te draaien, is een interventie minder dringend.

De N.E.P. is er uiteraard niet enkel voor particuliere klanten, maar ook voor onze technische medewerkers (techniekers, chauffeurs, installateurs…) en professionele klanten (waaronder industriebedrijven). De procedure blijft hetzelfde. Wanneer ons noodnummer gebeld wordt, zal de beller verbonden worden met een callcenter dat hun naam, adres en een beschrijving van de situatie zal vragen. De technische dienst van Antargaz (binnen de kantooruren) of een steeds bereikbare technische dienst waar Antargaz beroep op doet (buiten de kantooruren) krijgt daar melding van en zal dan met de beller contact opnemen. Zij zullen de situatie verder beoordelen en bepalen of een onmiddellijke interventie noodzakelijk is.