Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Go back
Populaire vragen

Hoe een CO-vergiftiging voorkomen?

CO-vergiftiging maakt elk jaar heel wat slachtoffers, vooral tijdens de koude wintermaanden. Nochtans is het makkelijk te voorkomen met een aantal voorzorgsmaatregelen. Kies voor betrouwbare toestellen, respecteer de veiligheidsvoorschriften en plan regelmatige controles.

Wat is CO?

CO of koolstofmonoxide is een kleurloos en geurloos gas. Het ontstaat bij een onvolledige verbranding van brandstoffen die koolstof bevatten, zoals butaangas, propaangas en aardgas.

Wat is een CO-vergiftiging?

Een CO-vergiftiging is het gevolg van het inademen van koolstofmonoxide. Bij inademing komt de koolstofmonoxide in het bloed terecht en dat verstoort het transport van zuurstof door de rode bloedlichaampjes. Wanneer de concentratie van CO in het bloed te hoog wordt, krijgen de organen onvoldoende zuurstof om te functioneren en dreigen deze tot stilstand te komen.

Wat zijn symptomen van een CO-vergiftiging?

Hoe zie je of iemand een CO-vergiftiging heeft opgelopen? Let op deze verschijnselen:

 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Misselijkheid
 • Braken

Zeker als meerdere personen in dezelfde ruimte klachten vertonen, wijst dit vaak op een CO-vergiftiging. Bij blootstelling aan hoge concentraties kan een ademhalingsstilstand optreden. Meestal is het slachtoffer ook kortademig en verward. Bel het antigifcentrum als je een vermoeden hebt: 070 245 245.

Wat veroorzaakt een CO-vergiftiging?

Alle oorzaken op een rij:

 • Ventilatieproblemen (onvoldoende aanvoer van verse lucht).
 • Schouwproblemen (onvoldoende afvoer van verbrandingsgassen).
 • Slechte installatie, werking of onderhoud van stooktoestellen.
 • Verplaatsbare verwarmingstoestellen die niet aangesloten zijn op een schoorsteen.
 • Uitlaatgassen van motorvoertuigen of machines met een benzinemotor.

Hoe voorkom je een CO-vergiftiging?

Met de nodige voorzorgsmaatregelen voorkom je een CO-vergiftiging:

 • Zorg voor aanvoer van verse lucht in ruimtes met een verwarmingstoestel.
 • Controleer en reinig het rookgasafvoerkanaal regelmatig.
 • Doe een beroep op een erkend vakman voor de plaatsing en het onderhoud.
 • Vermijd verplaatsbare kachels of gebruik ze alleen in grote ruimtes als bijverwarming.
 • Wees voorzichtig met uitlaatgassen in gesloten ruimtes.

Jouw veiligheid primeert voor ons, daarom kiezen we ervoor dat de installaties in je woning beantwoorden aan de strengste veiligheidsnormen. Een erkende gasinstallateur zorgt voor de installatie, een erkend keuringsorganisme voor de controle. Laat je installatie dan ook regelmatig controleren !

Wat te doen bij een CO-vergiftiging?

Bij een vermoeden van een CO-vergiftiging, omdat bijvoorbeeld een persoon bewusteloos in een ruimte ligt, onderneem je de volgende stappen:

 1. Bel eerst de hulpdiensten (het noodnummer 112) op.
 2. Verlucht de ruimte door ramen en deuren open te zetten. Doe dit zonder jezelf in gevaar te brengen.
 3. Schakel het toestel uit waarvan je denkt dat het de oorzaak kan zijn.
 4. Evacueer het slachtoffer uit de kamer.
 5. Reanimeer het slachtoffer indien je geen ademhaling meer hoort of leg het slachtoffer in zijdelingse houding om te vermijden dat hij of zij stikt in eigen braaksel.

Tip:

Wees extra opmerkzaam tijdens de koude wintermaanden wanneer je de warmte probeert binnen te houden. Ook bij windstil of zeer winderig weer kunnen verbrandingsgassen slecht worden afgevoerd.