Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Go back
Populaire vragen

Hoe en wanneer de Ombudsdienst voor Energie contacteren?

Alvorens een klacht in te dienen bij de Ombudsdienst voor Energie, moet je eerst stappen ondernomen hebben bij Antargaz. De Ombudsdienst kan enkel optreden indien je geen bevredigende oplossing kon vinden tijdens een eerste contact met het bedrijf.

Klachten over Antargaz moeten schriftelijk geformuleerd worden en bevatten je naam en adres, een beschrijving van het geschil en de stukken die je noodzakelijk acht.

Je kan je klacht indienen:

  • door het klachtenformulier in te vullen;
  • per brief ter attentie van de Ombudsdienst voor Energie, Koningsstraat 47, 1000 Brussel;
  • per e-mail via klacht@ombudsmanenergie.be
  • per fax op het nummer 02 211 10 69
  • per telefoon op het nummer 02 211 10 60.