Overslaan en naar de inhoud gaan

Overheidsmaatregelen rond de energiefactuur

Eerder dit jaar communiceerde de federale overheid dat het maatregelen zou nemen om ieders energiefactuur te verlagen. Concreet zijn er drie luiken.

Een tijdelijke BTW-verlaging naar 6% voor elektriciteit en aardgas

De BTW op je factuur zal verlaagd worden van 21% naar 6%. Let wel, die verlaging geldt enkel voor facturen voor aardgas en elektriciteit, niet voor propaangas

Dat betekent concreet dat het BTW-tarief van 6% op alle voorschotfacturen tussen 1 april en 31 december 2022 wordt toegepast. Het verlaagde BTW-tarief zal je in maart nog niet zien op je voorschotfactuur. Dat zal verrekend worden op je eerstvolgende jaarafrekening.

Vanaf 1 januari 2023 zal het BTW-tarief van 21% opnieuw actief zijn. Als klant hoef je zelf niets te doen. Wij doen al het nodige.

Image

De jaarafrekening en jouw verbruik

Op je jaarafrekening zul je dus zien dat

  • van 1 maart 2022 tot 31 december 2022 voor elektriciteit het verlaagde BTW-tarief van 6% wordt toegepast;
  • en vóór 1 maart 2022 en na 31 december voor elektriciteit het normale BTW-tarief van 21% geldt.

Je verbruik voor de periode van 1 maart tot 31 december kan op twee manieren bepaald worden.

Optie 1: je verbruik wordt berekend op basis van

  • jouw jaarlijks verbruik;
  • en een standaard (vooraf bepaald) verbruiksprofiel*.

*Het standaard verbruiksprofiel geeft aan hoeveel de gemiddelde verbruiker in de verschillende maanden van het jaar verbruikt. Dat verbruik zal bijvoorbeeld hoger liggen in de winter- dan in de zomermaanden. Het standaard verbruiksprofiel is hetzelfde voor alle leveranciers.

Optie 2: Mocht je een digitale meter hebben en je koos voor een maandelijkse afrekening op basis van je verbruik, dan gebruiken we de maandelijkse meterstanden.

De verwarmingspremie voor residentiële elektriciteitscontracten

Wie komt in aanmerking

Er zal een verwarmingspremie van 100 euro worden toegekend aan houders van een residentieel elektriciteitscontract. Het gaat om een eenmalige premie per gezin (en dat enkel voor de woonplaats).

Wie betaalt de premie

Jouw elektriciteitsleverancier, Antargaz, zal de premie automatisch toekennen bij de voorschot- of afrekeningsfactuur in de periode van 18 april tot en met 31 juli 2022. Je hoeft zelf niets te doen.

Voor meer details verwijzen we graag naar de website van FOD Economie.

De verwarmingstoelage voor propaan in bulk

Wie komt er in aanmerking ?

Elk huishouden dat voor zijn hoofdverblijfplaats een of meerdere leveringen propaangas voor de tank gehad en volledig betaald heeft in de periode tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023.

Wie betaalt de premie?

De uitbetaling van de premie gebeurt door de overheid, niet door Antargaz. Je kan de cheque dus niet afhouden van de betaling van je factuur. Je hebt je factuur en je betalingsbewijs nodig om je premie te ontvangen. Een kopij van je factuur kan je terugvinden op het klantenhoekje van Antargaz.

Hoe kan je deze toelage aanvragen?

  • via het elektronisch platform van de FOD Economie
  • per aangetekend schrijven naar

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 300 euro

Koning Albert II-laan 16

1000 Brussel

download hier het aanvraagformulier

Welke documenten dien je toe te voegen aan je aanvraag?

  • Kopij van de factuur van een levering, na 15 november 2021, van propaangas bestemd voor de verwarming van jouw hoofdverblijfplaats.
  • Betalingsbewijs van de factuur.
  • Klanten die aangesloten zijn op een propaangasnetwerk kunnen één of verschillende facturen (waarop de meterstanden en verbruik vermeld staan) als bewijs aanleveren.

Indien je nog vragen hebt, kan je steeds de website van de FOD Economie consulteren.

De verlenging van het sociaal tarief

Het sociaal tarief dat vanwege de coronacrisis voor elektriciteit en/of aardgas tijdelijk van toepassing was, zal nog tot 31 december 2022 verlengd worden. Om in aanmerking te komen voor het sociaal tarief moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op de website van de FOD Economie vind je daar meer informatie over. In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief wel automatisch toegepast en hoef je zelf dus geen actie te ondernemen.