Overslaan en naar de inhoud gaan

Overheidsmaatregelen rond de energiefactuur

Eerder dit jaar communiceerde de federale overheid dat het maatregelen zou nemen om ieders energiefactuur te verlagen. Concreet zijn er drie luiken.

Een tijdelijke BTW-verlaging naar 6% voor elektriciteit

De BTW op je elektriciteitsfactuur zal van 1 maart tot eind juni 2022 verlaagd worden van 21% naar 6%. Let wel: die maatregel is enkel van toepassing voor particulieren.

Dat betekent concreet dat het BTW-tarief van 6% op alle voorschotfacturen tussen 1 april en 30 juni 2022 wordt toegepast. Het verlaagde BTW-tarief zal je in maart nog niet zien op je voorschotfactuur. Dat zal verrekend worden op je eerstvolgende jaarafrekening.

Vanaf 1 juli 2022 zal het BTW-tarief van 21% opnieuw actief zijn. Als klant hoef je zelf niets te doen. Wij doen al het nodige.

Image

De jaarafrekening en jouw verbruik

Op je jaarafrekening zul je dus zien dat

  • van 1 maart 2022 tot 30 juni 2022 voor elektriciteit het verlaagde BTW-tarief van 6% wordt toegepast;
  • en vóór 1 maart 2022 en na 30 juni 2022 voor elektriciteit het normale BTW-tarief van 21% geldt.

Je elektriciteitsverbruik voor de periode van 1 maart tot 30 juni kan op twee manieren bepaald worden.

Optie 1: je verbruik wordt berekend op basis van

  • jouw jaarlijks verbruik;
  • en een standaard (vooraf bepaald) verbruiksprofiel*.

*Het standaard verbruiksprofiel geeft aan hoeveel elektriciteit de gemiddelde verbruiker in de verschillende maanden van het jaar verbruikt. Dat verbruik zal bijvoorbeeld hoger liggen in de winter- dan in de zomermaanden. Het standaard verbruiksprofiel is hetzelfde voor alle leveranciers.

Optie 2: Mocht je een digitale meter hebben en je koos voor een maandelijkse afrekening op basis van je verbruik, dan gebruiken we de maandelijkse meterstanden.

De eenmalige verwarmingspremie

Wie komt er in aanmerking ?

Elk huishouden dat voor zijn hoofdverblijfplaats een of meerdere leveringen propaangas voor de tank gehad en volledig betaald heeft in de periode tussen 15 november 2021 en 15 november 2022.

Wie betaalt de premie?

De uitbetaling van de premie gebeurt door de overheid, niet door Antargaz. Je kan de cheque dus niet afhouden van de betaling van je factuur. Je hebt je factuur en je betalingsbewijs nodig om je premie te ontvangen. Een kopij van je factuur kan je terugvinden op het klantenhoekje van Antargaz.

Wanneer krijg ik mijn cheque?

De toekenningsmodaliteiten voor de premie van 200 euro worden momenteel uitgewerkt. Die zullen het voorwerp uitmaken van een wet die in de zomer zal worden gepubliceerd. Je kan dus pas nadien je aanvraag voor je cheque indienen. Raadpleeg geregeld onze website om er meer informatie over te krijgen

Voor meer details verwijzen we graag naar Febupro.

De verlenging van het sociaal tarief

Het sociaal tarief dat vanwege de coronacrisis voor elektriciteit en/of aardgas tijdelijk van toepassing was, zal nog tot eind juni 2022 verlengd worden. Om in aanmerking te komen voor het sociaal tarief moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op de website van de FOD Economie vind je daar meer informatie over. In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief wel automatisch toegepast en hoef je zelf dus geen actie te ondernemen.