Overslaan en naar de inhoud gaan

13/12/2022 – Het is ieders zorg vandaag de dag: de torenhoge energieprijzen. Vroeger was propaan sowieso duurder dan aardgas. Dat is niet meer het geval, integendeel. De prijs voor aardgas is op een paar maanden tijd meer dan verdubbeld. De prijs voor propaan is daarentegen veel stabieler gebleven.

De aardgasprijs per kWh wordt door de leverancier op basis van verschillende factoren bepaald. Je energiefactuur bevat over het algemeen vier componenten. De grootste is de energiecomponent. Die kan vast of variabel zijn en is ook de enige component waarin geconcurreerd kan worden met andere energieleveranciers. Daarnaast zijn er nog de distributiekosten, heffingen of taksen en de BTW.  

Voor propaangas bevat een factuur nagenoeg dezelfde componenten. Met het grote verschil in de manier waarop het getransporteerd wordt tot bij de consument. Propaangas vloeit namelijk niet zoals aardgas via een netwerk van pijpleidingen van de producent to bij de consument, maar wordt opgeslagen in een tank die bij de consument thuis staat. Die tank wordt dan weer bevoorraad door een vrachtwagen die het propaan tot bij de consument brengt. De prijs van propaan wordt ook niet uitgedrukt per kWh, maar per liter.

De reden voor de prijsstijging voor aardgas de laatste maanden is de beperkte toevoer vanuit Rusland. Als reactie op de sancties die de EU invoerde tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne besloot Rusland om de gaskraan dicht te draaien. De sterke afname in het aanbod van aardgas heeft er dan toe geleid dat de prijzen de lucht in gingen.

Propaan behoort tot de LPG-familie en is een restproduct dat ontstaat bij de raffinage van ruwe aardolie. Er wordt maar een klein aandeel geproduceerd in Rusland. Dat heeft ervoor gezorgd dat de prijs van propaan (net als die van mazout) relatief stabiel gebleven is. Op dit moment kost propaan (groene lijn op de grafiek) bijna de helft minder dan aardgas (rode lijn op de grafiek).

Je kunt echter niet zomaar overstappen van aardgas naar propaangas. Je moet rekening houden met een paar aanpassingen in je gasinstallatie en de kosten die daarmee gepaard gaan. Maar de overstap kan wel relatief snel gebeuren en daarom zijn er meer en meer bedrijven met een hoog gasverbruik die de switch toch maken.

We kunnen jammer genoeg niet voorspellen hoe de energieprijzen in de toekomst zullen evolueren. Je kunt de huidige propaangasprijzen wel steeds terugvinden op onze website, alsook de evolutie van de prijs over het laatste jaar.

Image