Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Verklarende woordenlijst

Hieronder vindt u de verklaring van enkele vaktermen:

 • Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtsperoon die van Antargaz aardgas of elektriciteit afneemt.
 • Huishoudelijke klant: de natuurlijke persoon die voor niet-beroepsmatige doeleinden aardgas of elektriciteit afneemt.
 • Niet-huishoudelijke klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor beroepsmatige doeleinden aardgas of elektriciteit afneemt.
 • Partij of Partijen: klant en/of Antargaz.
 • Levering: het door Antargaz voorzien van aardgas of elektriciteit op het afnamepunt.
 • Overeenkomst: de overeenkomst voor de levering van aardgas of elektriciteit tussen Antargaz en de klant. Deze bestaat uit:
  - De huidige Algemene Voorwaarden
  - De Bijzondere Voorwaarden, die bestaan uit:
  Het contractformulier
  De tariefkaart die geldig is bij de ondertekening van de overeenkomst
  De bijlage betreffende de openbare dienstverplichtingen van toepassing in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  - Elke toevoeging of schriftelijke wijziging (bvb. formulier, bevestigingsbrief) waarover een akkoord tussen de partijen bestaat.
 • Afnamepunt: de fysieke plaats van de elektriciteitsmeter of de lage drukaansluiting op het distributienet waar voor aardgas een debiet is voor een jaarverbruik van < 1 000 000 kWh. Het afnamepunt wordt door een adres geïdentificeerd en beschikt over een unieke EAN-code.
 • Meetinstallatie: het geheel van toestellen bestemd voor de meting/of telling van de energieafname door de klant op het afnamepunt.
 • Distributienet: het geheel van verbindingen voor de distributie van aardgas of elektriciteit en de daarmee verbonden toebehoren vallen onder de verantwoordelijkheid van de netbeheerder.
 • Netbeheerder: de beheerder van het nationale, regionale of lokale net voor de distributie of het transport van aardgas of elektriciteit.
 • Dag van ontvangst: alle facturen en andere documenten worden geacht ontvangen te zijn drie kalenderdagen na verzendingsdatum.