Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Go back
Populaire vragen

Hoe beschermt Antargaz de rechten van de consument ?

Antargaz garandeert de strikte naleving van alle bepalingen in het Akkoord 'De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt'.

Dat akkoord heeft als doel consumenten te beschermen tegen eventuele onrechtmatige praktijken of misleidende informatie. Het werd afgesloten tussen leveranciers, vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties, vertegenwoordigers van de regulerende overheden en de minister bevoegd voor consumentenzaken. Het bevat een aantal richtlijnen en gedragscodes waar leveranciers en hun vertegenwoordigers zich bij de verkoop van energie aan moeten houden.