Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Go back
Populaire vragen

Hoe beschermt Antargaz de rechten van de consument ?

Antargaz garandeert de strikte naleving van alle bepalingen van het Akkoord "De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt".

Dit akkoord heeft als doel de consumenten te beschermen tegen eventuele onrechtmatige praktijken of misleidende informatie. Het akkoord dat werd afgesloten tussen de leveranciers, de vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties, de vertegenwoordigers van de regulerende overheden en de minister bevoegd voor consumentenzaken, omvat een aantal richtlijnen en gedragscodes waaraan leveranciers en hun vertegenwoordigers moeten voldoen bij de verkoop van energie.

Je kan een kopie van dit akkoord bekomen via deze link.